Als moeder weet ik vooral dat het opvoeden van je kind best lastig kan zijn en een kunst op zich is. Ik heb 2 zoontjes en zij leggen soms mijn hele ziel bloot. Met onzichtbare verbindingslijnen zijn we namelijk allemaal energetisch aan elkaar verbonden.

Kinderen zijn zelfs goed in het spiegelen van dieperliggende onverwerkte emoties. Je kind doet soms ontzettend haar of zijn best om jou als ouder ‘iets’ duidelijk te maken. Dat doen ze niet rationeel met woorden, hoor, maar door hun gedrag of welzijn. Soms herken je dit gedrag, omdat het aan jezelf doet denken, maar het kan ook juist het tegenovergestelde gedrag zijn. Ik heb er van beiden één ;).

Ik sta er niet altijd evenveel bij stil, maar ergens weet ik dat het gedrag dat mij dan raakt, vaak iets zegt over iets dat ik (on)bewust nog niet hebt verwerkt. Het innerlijk kind in mij.
Als moeder mag ik dan als het ware gaan kijken in de spiegel die mijn kind mij voorhoudt.

Kinderen spiegelen ouders; met hun gedrag, maar ook met lichamelijke, emotionele en psychische klachten.

Laatst had ik een cliënte en in het gesprek gaf ze aan dat wat zij in haar zoontje zag gebeuren waar zij vroeger vaak tegenaan liep. Natuurlijk wil ze haar kind ervoor behoeden dezelfde pijn te doorstaan, en dat is logisch en helemaal moeder(en vader)-eigen. Het raakt je, het doet je pijn om je kind te zien ‘struggelen’. Deze mooie onderstaande oefening gaf ik aan haar mee. Ze mag als moeder het probleem van haar kind helemaal in geuren en kleuren op papier zetten.
Zelf ga ik de oefening ook weer doen, want ik merkte dat toen mijn cliënte het over haar zoontje had, er bij mij ook weer wat getriggerd werd. Dat is zo waardevol aan deze oefening, dat je deze altijd weer kan inzetten, als je het nodig hebt, want je blijft van je kinderen leren.

Oefening “Wat vertelt je (innerlijk) kind”

1. Omschrijf het probleem van je kind
2. Wat maakt het erger of beter?
3. Wat vind jij moeilijk aan het probleem?
4. Wat is jouw wens voor je kind t.o.v. het probleem?
5. Zet vervolgens in dit verhaal JOUW NAAM neer en lees het stuk opnieuw als dat het nu over jou gaat.
6. Wat zegt het over jou? Soms kun je dingen letterlijk lezen, soms is het als beeldspraak te lezen.
7. Wat zeggen de vragen en oplossingen jou?

Door hier inzicht in te krijgen, kom je zelf meer in balans, als mens en als ouder. En je kind kan zich weer volop ontwikkelen, omdat het niet meer hoeft te spiegelen.

Mooie boeken hierover zijn:

Pin It on Pinterest

Share This